Over Marlijn

Eind jaren tachtig kwamen een aantal sportduikers regelmatig bij elkaar, met één doel, het oprichten van een eigen duikteam. Deze samenkomsten resulteerden erin dat op 18 januari 1990 de stichting duikteam "Marlijn" werd opgericht. De tijdens de oprichting geformuleerde doelstelling is de volgende:

De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van de duiksport in het algemeen en in de regio Eemsdelta in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het duikteam is een "gezonde" stichting met een nog steeds groeiend ledental. Duikteam Marlijn neemt alleen gebrevetteerde duikers/duiksters op in haar stichting. Diegene die niet in het bezit zijn van een duikbrevet kunnen in opleiding gaan bij Aquarius Dive Training.

In de wintermaanden kent het duikteam twee trainingsavonden. In de zomermaanden worden deze trainingsavonden omgezet in duikavonden. Op de vrijdagavond wordt er behalve een avondduik ook een nachtduik georganiseerd. In tegenstelling tot vele andere duikverenigingen kent Marlijn geen winterstop, het duikteam duikt iedere zondagmorgen ergens in de drie noordelijke provincies.

Naast de reguliere duiken hebben we ook een aantal speciale duiken, zoals de paasduik (eieren zoeken onder water), de pinksterduik (het dopen van nieuwe leden) en de traditionele snorkeltocht (waar het jaar mee ingeluid wordt). Tevens worden er duikweekenden naar Zeeland, Duitsland en Denemarken georganiseerd en wordt er eens per jaar een duikvakantie georganiseerd naar een oord waar de watertemperatuur hoger is dan die in Nederland en de onderwaterflora en -fauna exotischer (b.v. Egypte, Kroatië, Malta en Jordanië).

De activiteiten zijn niet alleen geschikt voor de actieve duikers maar er wordt ook voldoende georganiseerd dat ook voor de partners en kinderen geschikt zijn. Zo wordt er jaarlijks bijvoorbeeld een bowling avond en een barbeque georganiseerd.

Om op de hoogte te blijven van alle activiteiten en van de duikagenda, wordt er regelmatig een info-bulletin gemaakt en deze krijgen alle leden dan in hun bezit. Alle leden van Marlijn betalen maandelijks contributie en zoals je al hebt kunnen lezen ontvang je daar veel voor terug.

Het Bestuur.

Over de naam 'Marlijn'

De Marlijn is een speervis. Ons logo geeft dat ook aan. Zeil-en speervissen, de familie istiophoriade uit de onderorde Makreelachtigen, verwant aan de Zwaardvissen. De voor de onderkaak uitstekende snuit is speervormig en rond in doorsnede(plat bij de Zwaardvissen). Op de staart bevinden zich vlak voor de staartvin aan elke zijde twee kielen. De bij sommige soorten zeer hoge rugvin kan boven het water uitsteken. Het zijn grote vissen tot 3,5 meter lang, die in tropische en subtropische zeeën leven. De zeilvissen zijn bewoners van de open zee. Zij behoren tot de meest actieve en snelst zwemmende vissen (snelheid 60-80 km/uur). Het zijn roofvissen die met hun speervormige snuit in scholen van prooivissen heen en weer slaan om hun prooi te verdoven, c.q. te verwonden, om hem daarna op te eten.

Er zijn drie geslachten met samen tien soorten. De grootste soort van de echte zeilvissen is de Pacifische zeilvis(Istiophorus oriëntalis) met een lengte van 350 cm en een gewicht tot 100 kg. De Atlantische zeilvis (l.albicans) is slechts weinig kleiner, maar weegt tot ca. 60 kg. Ook in de Atlantische oceaan leeft de langsnuitspeervis (Tetrapterus belone), tot 2 m lang. De Marlijnen die eveneens tot deze familie gerekend worden, hebben een lagere rugvin. De blauwe Marlijn(Makaira nigricans) is de grootste soort met een lengte van 460 cm en een gewicht van 450 kg. Hij leeft in de tropische Indische en grote oceaan. Zeilvissen en vooral Marlijnen zijn begeerde sportvissen vanwege hun kracht en vechtlust.

"Zeil-en Speervissen", Encarta® 98 Encyclopedie Winkler Prins Editie.

 

Ga naar boven